Wicked Nature

 • Typ:
  Bok
 • Kund:
  Göteborgs Universitet, doktorand
 • Moment:
  Illustration, layout
 • Teknik:
  Illustrator

På framsidan, ett fast regelbundet mönster. En aktör, mjukare tecknad, mer organisk. Tillsynes utan påverkan och anledning, stör hon mönstret. Vad pågår? När betraktaren plockar upp boken och vänder på den fortsätter historien: en annan aktör har stört mönstret på ett annat håll i systemet – har de påverkat varandra?

Uppdraget var att skapa ett bokomslag för en avhandling. I korthet rör avhandlingen hur social system är svåra att få syn på då små förändringar på ett ställe i systemet kan påverka det på oväntade sätt på ett annat ställe. Läs gärna första passusen från baksidetexten längst ned.

Vi ville att omslaget skulle bli en conversation piece som författaren kunde använda för att förklara sitt ämnesområde. Jag brukar även alltid vilja få in något som gör att man vill plocka upp boken, och att man får någon sorts belöning om man gör det: baksidan eller en flik avslöjar en forstsättning: på ett mönster eller på en historia. Därutöver är jag noga med att ryggen ska vara spännande samt representera omslaget i sin helhet; det hjälper folk att hitta den i hyllan när ryggen stämmer med minnesbilden av boken.

Från baksidestexten:

Many social phenomena that interest social scientists are characterized by non-linearity and complex dynamics. Seemingly insignificant events or even rumors may set off avalanches of protests that spread globally and lead to large-scale uprisings. Similarly, banks across the globe may collapse overnight as a consequence of complex cascades in mortgage systems, and symbols and memes that are spread in social media can reach millions of people in a matter of hours.

Related Entries