SIPU

 • Typ:
  Piktorgram
 • Kund:
  SIPU International
 • Moment:
  Idé, Formgivning
 • Teknik:
  Illustrator

En serie på tio piktogram för kundens olika marknadsområden.

Related Entries