Örgryte Bygg

  • Typ:
    Logotyp
  • Kund:
    Örgryte Bygg & Finsnickeri
  • Moment:
    Idé, utförande

Efter workshop med kunden enades vi om att formen skulle anknyta till äldre hantverkstradition.

Related Entries