Korsvägar

  • Typ:
    Broschyr
  • Kund:
    Världskulturmuseet
  • Moment:
    Layout, översättning och re-layout

Efter att jag layoutat den för svenska, engelska och arabiska bestämdes att den skulle översättas och re-layoutas för ytterligare språk. Tyska, spanska, kinesiska, persiska och somali.

Utmaningen här var att lära känna de olika språken med avseende på egenheter i typografi, lämpliga typsnitt, svällningsgrad etc. samt att anpassa layouten till de olika språken på ett naturligt vis.

Jag erbjuder kunder att ta ett helhetsansvar för ett översättningsprojekt, där ni som kund lämnar befintligt material till mig och får de levererat från tryckeri: proffesionellt översatt och med layout och typografi anpassat för varje enskilt språk. Läs mer om processen i den här posten.

Related Entries