Kolorering

  • Typ:
    Foto
  • Moment:
    Kolorering, texturering
  • Teknik:
    Photoshop, Wacom

Att restaurera och kolorera gamla fotografier har varit ett stigande intresse. Det slutar aldrig att kittla; att föra dået och nuet närmare.

Related Entries