HP 2011–2014

 • Typ:
  Handlingsprogam, A4, 68 sidor
 • Kund:
  Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Moment:
  Idé, Copy, Informationsgrafik, Original.
 • Teknik:
  Photoshop, Illustrator, Indesign

Formgivningen har skett parallellt med RSGs årsredovisning 2010 och 2011

För varje mandatperiod antar Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ett handlingsprogram: ett dokument som beskriver dess risk- och olycksanalys samt beskriver hur de ska arbeta för att möta denna under kommande fyra år.

Fram tills denna upplaga har handlingsprogrammen varit svartvita worddokument i Times och Arial. För denna upplaga fick jag i uppdrag att formge programmet för att göra det mer tillgängligt. Målgruppen vidgades från endast kommunpolitiker till att inkludera en intresserad allmänhet samt den egna personalen.

Under uppdragets gång kom jag att få mer av en redaktörsroll. I samarbete med textförfattarna skrev jag om komplexa texter för att skapa en enklare och mer berättande text.

Några av de idéer jag förde in:

 • Att frångå den gamla kapitelindelningen som speglade organisationens interna uppbyggnad, till  en mer utåtvänd indelning efter räddningstjänstens fyra skeden Förebygga – Förbereda – Genomföra – Följa upp.
 • En inledande lista på termer och förkortningar.
 • Enkla intresseväckande ingresser till varje kapitel.
 • Jag hittade även ett citat som var lämpligt för att sätta anslaget och formulerade en undertext för direktören att skriva under på:

Antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska.

Så enkelt – och så svårt är det. Detta är det övergripande målet för all räddningstjänstens verksamhet. I denna skrift vill vi berätta om vår organisation, vår verksamhet och vad vi tänker göra de närmaste fyra åren för att nå dit.

Related Entries