Feathers

  • Typ:
    Utställningskatalog, sociala medier
  • Kund:
    Världskulturmuseet
  • Moment:
    Layout

Utställningen A World of Feathers, om vårt komplicerade förhållande till fjädrar. Uppdraget var att skapa en funktionell men vacker utställningskatalog med föremålstexter.

Min huvudsakliga utmaning var att skapa en lätthet i det myckna materialet; ge vägar för ögat att enkelt orientera sig efter föremålsnummer och hitta in i texterna, samtidigt som broschyren inte fick bli för otymplig i format eller omfång.

Som ett tilläggsuppdrag skapade jag ett antal poster kring utställningen för sociala media. Här var målet lite mjukare marknadsföring: väcka intresse för ämnet på olika sätt. Utifrån det skapade jag poster på tre teman: besökarreaktioner kring föremål, presentation av konstnärliga föremål, samt små artiklar kring närliggande ämnen.

Related Entries