E-hälsa

 • Typ:
  Broschyr
 • Kund:
  Fysioterapeuterna
 • Moment:
  Layout, textbearbetning, infografik och piktogram

Broschyr om e-hälsa för riksförbundet Fysioterapeuterna. Lätt, luftigt och positivt kring att jobba med digitala verktyg kring fysioterapi.

Jag har även bearbetat och redigerat texten. Som exempel kan nämnas disposition och rubriker för tydlighet oh harmoni.

Original

 • Inledning
 • Framtidens hälsa, vård och omsorg
 • Vad är e-hälsa och digitalisering?
 • Prioriterade områden
  • Digital kommunikation
  • Samordning och samverkan
  • Att implementera nya arbetssätt

Efter redigering

 • Ett hälsosamt liv i rörelse för alla
 • Framtidens hälsa, vård och omsorg
 • Vad är e-hälsa och digitalisering?
  • E-hälsa och digitalisering för fysioterapeuter
  • Vad innebär det för oss?
 • Prioriterade områden
  • Digital kommunikation
  • Det digitala mötet
  • Samordning och samverkan
  • Nya arbetssätt
 • Hitta oss – online eller IRL
Related Entries