Climsel

  • Typ:
    Affisch, 50 x 100 cm
  • Moment:
    idé, Formgivning
  • Teknik:
    Illustrator

Ett experiment om utställningsaffischen som självständigt verk.

Aud­rey Clim­sels pro­spek­tivut­ställ­ning i fri­pa­vi­li­ongen har kanske aldrig ägt rum­. Men vad hän­der hos betrak­ta­ren av en utställningsaffisch som antyder en fort­satt värld? Bör­jar hon inte själv strax att bygga den, utifrån fragmentet associera fram verken på väggarna­­­­? Om det sedan aldrig fanns någon reell utställ­ning kopp­lad till affi­schen, hur ska man förhålla sig till det fak­tum att hon på ett plan redan varit där?

Related Entries