Brandscoopet

 • Typ:
  Personaltidning
 • Kund:
  Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Moment:
  Formgivning, Bildbehandling, Textbearbetning och produktion, Illustrationer, Original.
 • Teknik:
  Indesign, Photoshop

Efter att ha arbetat med text och layout av Brandscoopet under ca ett år fick jag under 2012 i uppdrag att göra en redesign av tidningen. Tillsammans med redaktionen tog jag fram gemensamma ledord för form och innehåll. Dessa blev: tydlighet, nyfikenhet och vasshet.

Tidningshuvudet är en modernisering och tonförändring av den förra som var satt i Myriad med flammor som gick upp ur stapeln på d:et.

Typografin får ta större plats och rubrikerna tillåts vara mer intresseväckande än informativa. Headers och ingresser bidrar med informationen.

Bildmässigt tänker tidningen nu mer utanför det inkomna användargenererade materialet:  alternativa bildkällor, illustrationer, kreativa faktarutor.

Jag förde även in ett grafiskt element – stenen, en strikt men nyfiken fyrahörning som kan anpassas till olika användningsområden. Skapar harmoni vid rubriksättning och hjälper till vid färgsättning av artiklar.

Pappret är obestruket för en mer avspänd och förtrolig känsla.

Related Entries