Referenser

Rickard är analytisk, har ett helhetstänk, är nyfiken och utforskade
och tummar aldrig på kvaliteten i det han levererar.

Anna Mighetto, Världskulturmuseet

Han besitter stor social kompetens och månar om sina kollegor i teamet.
Han blev både omtyckt som person och respekterad för sitt yrkeskunnande.

Mia Dahlström, Räddnignstjänsten Storgöteborg

Han har inte bara sinne för bild, form och ord, han kan även leda arbetet
och driva processen framåt, nog så viktigt när tid och pengar står på spel.

Pontus Lindh, Alavas förlag

Rickard inger förtroende och har alltid
goda idéer för problemlösning.

Andreas Eriksson, Fototext AB

Världskulturmuseet

“Redan under de första dagarna började Rickard kännas som en av Världskulturmuseets anställda: han gick in i verksamhetens kultur och produktion på ett insiktsfullt och moget sätt och levererade självständigt från dag ett kvalitativa och kreativa produkter. Rickard är analytisk, har ett helhetstänk, är nyfiken och utforskade och tummar aldrig på kvaliteten i det han levererar. Han förstår sammanhang och människor, är pedagogisk och mycket lätt att samarbeta med. Under sin tid som praktikant och anställd har Rickard på ett oerhört uppskattat sätt levererat snabba och betydande resultat till vår verksamhet. Därför kan jag ge honom de bästa rekommendationerna för framtida jobb!”

Anna Mighetto, Kommunikationsansvarig på
Världskulturmuseet (läs hela brevet här)

Alavas Förlag

“Som förläggare, och poet, är jag beroende av en vass grafisk designer. Till min lycka fick jag nys om Rickard, vilket har resulterat i ett samarbete över fem diktsamlingar. Han har inte bara sinne för bild, form och ord, han kan även leda arbetet och driva processen framåt, nog så viktigt när tid och pengar står på spel. Han har även visat en sällsynt envishet och uthållighet, inget lämnar hans händer förrän det är riktigt bra. Jag vill därför ge honom mina allra bästa rekommendationer.”

Pontus Lindh, Alavas Förlag

Räddningstjänsten Storgöteborg

“Rickard är en väldigt kreativ person. Han överraskar hela tiden med nya infallsvinklar och kluriga betraktelser av omvärlden. Han stimulerar andra att tänka i nya banor och ligger ofta steget före övriga. Det är väldigt roligt att arbeta ihop med Rickard.

Rickard är både individualist och lagspelare. Han engagerar sig i alla frågor och har alltid en uppfattning, men har inga problem att kompromissa eller ändra sig om någon annan har bra argument. Han besitter stor social kompetens och månar om sina kollegor i teamet. Han blev både omtyckt som person och respekterad för sitt yrkeskunnande.

När hans vikariat löpte ut erbjöd jag honom möjlighet att fortsätta arbeta hos oss, men han valde själv att söka sig vidare till Stockholm. Även om vi gärna hade behållit honom hos oss så tror jag att han valde rätt. Rickard behöver större utmaningar än vad vi troligen kan erbjuda honom. Det är bara att lyckönska den som anställer honom.”

Mia Dahlström, Kommunikationschef vid
Räddningstjänsten Storgöteborg

Fototext AB

“Under projektet med boken om Turners syndrom har Rickard visat social kompetens, ordningsinne, projektledaregenskaper och fyllt rollen som en fullfjädrad produktionsledare. Rickard har gjort all AD, layout och originalarbete på Turnerboken. Dessutom koordinerat flera författare från en rad olika länder till våra översättare och även tillsammans med illustratör tagit fram pedagogiska illustrationer och diagram med tanke på målgruppen. Rickard har mycket ingående kunskaper i tryckteknik, prepress och bildhantering. Såväl Novo Nordisk, huvudförfattaren Claus Gravholt och vi är mycket nöjda, och resultatet har inte låtit vänta på sig. Boken har översatts till italienska, korenska och skall inom kort även lanseras i USA.

Rickard inger förtroende och har alltid goda idéer för problemlösning. Jag kan varmt rekommendera honom till framtida projekt inom denna bransch och liknande uppgifter!”

Andreas Eriksson, Affärsutvecklare på
Fototext AB