CV

Utbildningar

Informationsproduktion – Prepress
KY-Akademien, 2008–2010

Litteraturvetenskap A och B
Göteborgs Universitet, 2007–2008

Skurups skrivarlinje
Skurups Folkhögskola, 2004–2005

Internationella Relationer A
Göteborgs Universitet, 2003-2004

Psykologi A och B
Göteborgs Universitet, 2001–2002

Praktik och arbete

Yrgo
2016–pågående
Utbildare på programmet
IP Grafisk produktion & Form.
Har där utformat och håller i
en av huvudkurserna:
Text och typografi.
För referenser kontakta:
Linn Ahlbom

Rijkard Grafisk form & Original
2010–pågående.
Enskild firma.

Urval av uppdragsgivare:
Världskulturmuseet
Västra Götalandsregionen
Räddningstjänsten Storgöteborg
Fysioterapeuterna (riksförbund)
Göteborgs universitet (doktorander)

Räddningstjänsten Storgöteborg
maj 2010–aug 2011
Vikariat Informationsdesigner,
följt av anställning och därefter frilansuppdrag
För referenser kontakta:
Mia Dahlström

Världskulturmuseet
oktober 2009–mars 2010
14 veckors praktik,
följt av anställning och därefter frilansuppdrag
För referenser kontakta:
Anna Mighetto

Fototext AB
juni 2008–augusti 2009
10 veckors praktik,
följt av timanställning, ca 300 timmar
För referenser kontakta:
Andreas Eriksson