Kvinno-

  • Typ:
    Affich, A3
  • Moment:
    Idé, Formgivning
  • Teknik:
    Indesign

Hur skiljer sig könens ställning i det svenska språket? Hur ska man tolka att det finns 83 ord som har förledet “kvinno” men bara 25 ord med förledet “mans”? Affischen är en typografisk uppställning över samtliga ord med förledet “kvinno” i Svenska Akademiens Ordlista 2009.

En oväntad effekt av experimentet var de talande konstellationer vissa av orden bildar när de hamnar bredvid varandra.

Nedan följer listan i text, jämte den något kortare listan på ord som börjar med “Mans”.

Kvinno

affärer
ansikte
arbete
avdelning
bild

bröst
center
centrum
dag
diskriminering
dominans
dominerad
dräkt
emancipation
fientlig
figur
forskare
forskning
frid
fridskränkning
frigörelse
fråga
fälla
fängelse
förakt
förbund
förnedrande
förtryck
gestalt

gille
grupp
göra
handel
hatare
historia
historisk
hjärta
hus
ideal
jour
kamp
karl
klinik
kläder
kraft
kropp
kön
linjen
list
lista
liv
läger
läkare
lön
misshandel
namn

organisation

parti
perspektiv
porträtt
präst
prästmotstånd
prästmotståndare
representation
roll
rov
rörelse
röst
sak
saksfråga
sakskvinna
sakskämpe
sidan
sjukdom
sjukvård
språk
syn
tjusare
tycke
typ
våld
yrke
överskott

Mans

dominans
dominerad
dräkt
figur
gris
haterska
huvud
hög
höjd
jour
kropp
kvartett
kör

lem
linjen
slukerska
läger
längd
namn
person
spillan
roll
röst
samhälle
sidan

Related Entries