CV

Utbildningar

Informationsproduktion – Prepress
KY-Akademien, 2008–2010

Litteraturvetenskap A och B
Göteborgs Universitet, 2007–2008

Skurups skrivarlinje
Skurups Folkhögskola, 2004–2005

Internationella Relationer A
Göteborgs Universitet, 2003-2004

Psykologi A och B
Göteborgs Universitet, 2001–2002

Praktik och arbete

Rijkard Grafisk form & Original

2010 – pågående.
Enskild firma.

Räddningstjänsten Storgöteborg
maj 2010–aug 2011
Vikariat Informationsdesigner,
följt av fortsatt anställning,
För referenser kontakta:
Mia Dahlström

Världskulturmuseet
oktober 2009–mars 2010
14 veckors praktik,
parallell timanställning, ca 100 timmar.
För referenser kontakta:
Anna Mighetto

Fototext AB
juni 2008–augusti 2009
10 veckors praktik,
efterföljande timanställning, ca 300 timmar
För referenser kontakta:
Andreas Eriksson